Principal originators and introducers

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Referred to in the Register and Checklist

  G
 • ‘Gabbert Fr.’
 • ‘Gaines N. UK.’
 • ‘Gall, Mrs J. Aust.’
 • ‘Gamble K. (D. Gamble & Sons, Highfield Nurseries) UK.’
 • ‘Garfield UK.’
 • ‘Garlick Aust.’
 • ‘Garner UK.’
 • ‘Garraway UK.’
 • ‘Garth (Spalding)’
 • ‘Garth Rev. R. UK.’
 • ‘Gelding Aust.’
 • ‘George J. UK.’
 • ‘Gerbar, Josef Hgy.’
 • ‘Gerbeaux F. Fr.’
 • ‘Gerris V. NL.’
 • ‘Getz Ger.’
 • ‘Geunault Fr.’
 • ‘Gibbons, John UK. Zonal Specialist’
 • ‘Gibson Aust.’
 • ‘Gibson UK.’
 • ‘Gillam, Ian Can. Tricolour Stellar Specialist’
 • ‘Glass UK. (Holmesdale Nurseries)’
 • ‘Godding UK.’
 • ‘Godfrey UK.’
 • ‘Godwin, Peter UK.’
 • ‘Goeshke (Spalding)’
 • ‘Gooch, Albert Aust.’
 • ‘Goode and Reese USA.’
 • ‘Goode UK.’
 • ‘Gordon, Peter Aust.’
 • ‘Gotz W. Ger.’
 • ‘Gough A.H.M. Aust.’
 • ‘Gough Mr. Aust.’
 • ‘Graham J. & Co. Aust.’
 • ‘Grainger W. Can.’
 • ‘Gray UK.’
 • ‘Green J. UK.’
 • ‘Greeves M. UK.’
 • ‘Gregersen USA.’
 • ‘Greybridge Geraniums (Later Fibrex Ltd.) UK.’
 • ‘Grief A.G. UK.’
 • ‘Grieger F. Hgy.’
 • ‘Grieve, Peter UK.’
 • ‘Grolam Aust.’
 • ‘Gubler, Heinrich Swz.’
 • ‘Guesnet Fr.’
 • ‘Guilfoyle Aust.’
 • ‘Gunnett UK.’